Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: Cz sty 28, 2016 14:30 
Offline
Początkujący

Dołączył(a): Cz sty 28, 2016 14:21
Posty: 3
Szukałem trochę w internetach, ale albo słabo, albo w trefnych internatach.
Znam rozdział 9 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). Wiem, że po zmianach od dnia 25. marca 2015 nadal jest nieciekawie.

Próbuję obecnie uzyskać od urzędników wytłumaczenie dlaczego w projekcie mostu na DW710 (woj. łódzkie) zakłada się zastosowanie kostki bezfazowej zamiast asfaltu na ciągu pieszo-rowerowym.

Chcąc znać prawo które określa moje możliwości wglądu do projektu budowlanego tegoż mostu zacząłem szukać. I na razie kiepsko.

W związku z tym mam prośbę do Was, w WMK niegdyś jeździłem ale teraz wróciłem na włości, a Fundacja Normalne Miasto Fenomen z Łodzi jest bardzo zapracowana i rzekomo nie znajduje czasu na odpisywanie.

Mianowicie:
1. Czy urzędnik musi udostępnić mi niezatwierdzony projekt budowlany?
2. Czy to ma znaczenie, czy projekt był wykonywany przez przez urząd (np Zarząd Dróg Wojewódzkich) czy zewnętrzną firmę dla jawności dokumentacji?
3. Czy urzędnik musi, o ile posiada, udostępnić mi formę elektroniczną projektu?
4. Dotychczasowy most i nasypy dojazdowe znam od 25. lat, przez ten czas nie były rozkopywane. Jedynym argumentem urzędnika jest fakt, że kostka jest łatwo demontowalna i w przypadku awarii urządzeń infrastruktury podziemnej można ją ponownie zastosować. Jakiego zatem użyć kontrargumentu wobec urzędniczej machiny, która nie jeździ rowerami?
5. Jaka ustawa/rozporządzenie reguluje obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych podczas inwestycji celu publicznego?

O ile z lokalnymi urzędnikami gminy nie miewam specjalnych problemów we wglądzie do dokumentacji - problem pojawia się na 'wyższych' szczeblach.

Proszę podajcie przede wszystkim podstawy prawne, które regulują prawo obywatela do wglądu do projektu budowlanego inwestycji celu publicznego. Albo jakiś link, który to wyczerpująco opisuje.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 21:29 
Offline
Początkujący

Dołączył(a): Cz sty 28, 2016 14:21
Posty: 3
Otrzymałem odpowiedź z SISKOMu:
Cytuj:
Szanowny Panie,

1. Projekt budowlany wykonywany na zlecenie podmiotu zobowiązanego w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, niezależnie do jego statusu powinien być udostępniony na wniosek w ciągu 14 dni od daty złożenia. Wniosek można złożyć do zamawiającego lub też, gdy stał się on dowodem w postępowaniu administracyjnym - do organu prowadzącego postępowanie. Istotne jest, aby materiał, który chce Pan pozyskać był w dyspozycji podmiotu, do którego Pan wnioskuje o udostępnienie.

Odnośnie statusu dokumentu należy tu rozumieć kwestię praw autorskich. Często się bowiem zdarza, iż organy powołują się na kwestie własności majątkowych praw autorskich. W przypadku dostępu do informacji publicznej kwestia ta jest bez znaczenia: Vide: wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dn. 06.12.2007 r., sygn. akt II SA/Go 565/07, wyrok WSA w Bydgoszczy z dn. 09.09 2009 r. sygn. akt II SAB/Bd 19/08, wyrok WSA w Warszawie z dn. 04.02.2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 155/09.

2.Pytanie to jest wielowątkowe:
a) projekt zamówił podmiot niezwiązany z sektorem publicznym
b) projekt wykonany został na zlecenie podmiotu publicznego
c) podmiot publiczny sam sporządził projekt

W przypadku
a) dostęp można uzyskać, gdy projekt pojawił się w dyspozycji podmiotu sfery publicznej np. projekt jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę - wynika to z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i przywołanych wyżej orzeczeń. W innym przypadku nie ma możliwości pozyskania projektu za pomocą środków formalno-prawnych.

W przypadkach b i c - tak jak w punkcie 1.

3. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej określa Pan formę/format danych w jakiej chce aby były on Panu przekazane, jeśli podmiot taką formą dysponuje jest zobowiązany do przekazania jej w tej formie. Jeśli nie - musi o tym poinformować i nie jest to podstawa do odmowy.

Vide: Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (ust. 1). – za wyrokiem WSA w Warszawie z dn. 07.07.2010 r., sygn. akt II SA/Wa 620/10

4. Co do stosowania kostki - ciężko jest nam się odnieść do tej kwestii gdyż nie znamy projektu. Przepisy budowlano-techniczne nie nakładają obecnie obowiązku stosowania betonu asfaltowego.

5. Nie ma sensu stricto prawa nakładającego obowiązek konsultacji inwestycji celu publicznego. Poza tym istotną pojęcia "inwestycja celu publicznego" jest możliwość korzystania z przepisów dot. wywłaszczania lub ograniczania praw rzeczowych. Kwestia prowadzenia konsultacji społecznych zasadniczo leży w kompetencji podmiotu prowadzącego daną inwestycję. W przypadku realizacji przedsięwzięć zawsze oddziałujących na środowisko lub potencjalnie oddziałujących na środowisko, dla których stwierdzono konieczność przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko, przewidziane jest na etapie postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wyłożenie dokumentacji (dowodów) do wglądu publicznego i możliwość zgłaszania wniosków przez każdego zainteresowanego. Nie ma znaczenia tu, kto jest wnioskodawcą. Listę przedsięwzięć określa Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Poniżej prezentuję wzór treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej.Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji i danych:

W związku z powyższym, zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14. czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) proszę o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej1 (pliki format) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej XXXX. W przypadku braku możliwości technicznych przekazania pocztą elektroniczną wnioskowanych opracowań zobowiązuję się odebrać osobiście nośnik elektroniczny w siedzibie organu.
Jednocześnie zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej oczekuję na odpowiedź w ciągu 14. dni od daty złożenia niniejszego wniosku.Wniosek można wysłać pocztą elektroniczną - za wyrokiem WSA w Warszawie z 10.12.2007, sygn. akt. II SAB/Wa 86/07 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F4DC393864:

Nie zasługuje na uznanie stanowisko organu, że wniosek skarżącego z dnia 4 czerwca 2007 r., z uwagi na formę listu elektronicznego, nieopatrzonego podpisem odręcznym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie stanowi wystarczającego prawnie żądania udzielenia informacji publicznej. Wskazać bowiem należy, że wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wszczyna postępowania administracyjnego, nie zmierza do zakończenia procedury uzyskania takiej informacji decyzją odmowną (wnioskodawcy chodzi przecież o uzyskanie informacji, a nie o otrzymanie decyzji odmownej). Wniosek o udzielenie informacji może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób dostatecznie jasny, co jest przedmiotem wniosku. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie mają więc zastosowania na etapie złożenia tego wniosku.


6. Pozostaje jeszcze kwestia podpisywania się pod mailami, która jest opisana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)
W związku z tym, że w § 8. 1. powyższego rozporządzenia nie doprecyzowano pojęcia adres:
- jedni prawnicy wskazują, że niezbędne jest oprócz imienia i nazwiska (nazwy) podanie własnego adresu zamieszkania (siedziby)
http://biznes.pl/ile-czasu-ma-urzednik- ... tela/tlfl7
- inni polemizują z tym twierdząc, że prawo jest niespójne
http://www.wspolnota.org.pl/portal-dla- ... troniczna/

Ad 6. Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest odformalizowany i nie stosuje się do jego rozpatrzenia przepisów KPA, a tym samym również aktów wykonawczych do tej ustawy, czyli wskazanego rozporządzenia. Dla spokoju sugeruję we wniosku podać dane korespondencyjne. Przepisy KPA stosuje się przy dostępnie do informacji dopiero w przypadku odmowy.


Pozdrawiam
Łukasz Oleszczuk
Sekretarz Zarządu SISKOM - Kierownik Sekcji Transportu Publicznego
Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: So lut 27, 2016 2:58 
Offline
Początkujący

Dołączył(a): Cz sty 28, 2016 14:21
Posty: 3
Popełniłem błąd cytując treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Właściwie zamiast asteryska (gwiazdki) powinienem użyć cyfry 1 w indeksie górnym, ale BBCode forum tego nie udostępnia. Pełna treść wniosku poniżej. Oczywiście trzeba podać pod nim co najmniej swoje imię i nazwisko (lub nazwę), szersze wyjaśnienie jw.

Wniosek wraz z opisem sprawy wysłałem mailem do ZDW, odpowiedź z wnioskowanymi dokumentami dostałem w ustawowym 14. dniu stąd twierdzę, że treść wniosku jest w porządku. Ponowne serdeczne podziękowania dla Łukasza Oleszczuka z SISKOM.
Cytuj:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji i danych:

W związku z powyższym, zgodnie z art. 39* ustawy z dnia 14. czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) proszę o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej* (pliki format) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej XXXX. W przypadku braku możliwości technicznych przekazania pocztą elektroniczną wnioskowanych opracowań zobowiązuję się odebrać osobiście nośnik elektroniczny w siedzibie organu.
Jednocześnie zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej oczekuję na odpowiedź w ciągu 14. dni od daty złożenia niniejszego wniosku.

Imię i Nazwisko (Nazwa)
dla spokoju adres korespondencyjny

_________________________________
* Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (ust. 1). – za wyrokiem WSA w Warszawie z dn. 07.07.2010 r., sygn. akt II SA/Wa 620/10


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL