Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: Cz maja 03, 2012 13:53 
Offline
Zielony Oszołom

Dołączył(a): Pt kwi 04, 2008 11:21
Posty: 416
Lokalizacja: Laski - Warszawa
Dyskusja na ten temat będzie się toczyć głównie na lokalnym forum dyskusyjnym http://www.forumizabelin.pl/index.php?topic=1116.0, ale sprawa jest na tyle ważna, że warto nią zainteresować szersze grono:
Cytuj:
Oto link do informacji źródłowych wraz z planami do wglądu:
http://izabelin.pl/bip/
Znajduje się tam:
PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO WSI LASKI, REJON UL. CYKLISTÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM, ETAP I WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 27.04 - 29.05 2012.
Urząd Gminy Izabelin zaprasza Mieszkańców do składania uwag i wniosków do wyłożonych planów.

Mówiąc krótko 5 ha lasu w Parku Narodowym i zarazem na obszarze Natura 2000 ma być przekształcone w centrum rekreacyjno-turystyczne: hotele, gastronomia itp. Uzasadnienie sprowadza się do tego, że las jest zaniedbany, a jak będzie czyimś ogródkiem, to już będzie zadbany. W kolejce do podobnego, lecz bardziej intensywnego "zagospodarowania" czeka następne niemal 70 ha pięknego lasu. To już drugie podejście władz gminy do tej sprawy: to poprzednie, sprzed około 10 lat, skończyło się uchyleniem podjętych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Pamiątką został tylko pas lasu wyciętego pod budowę ulicy.
Przeklejam tu mój komentarz z tamtego forum:
Cytuj:
Zachęcam wszystkich, żeby zwiedzili realnie i wirtualnie las między ulicami Podleśną, Brzozową, Rękopis, Jodłową i Pomidorową. Przeszli się tam na spacer - to naprawdę urokliwe miejsce - i potem weszli na stronę http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ i obejrzeli mapę katastralną tego terenu. Załączam też plik jpg ze zrzutem ekranowym tej mapy. Las podzielony jest na działki i drogi prowadzące do nich. Działek jest ponad 300, większość ma 1800m2, uliczki doprowadzające biegną co około 100 m. Tak wymierzono teren jeszcze przed wojną, gdy nie było tu lasu ani Parku Narodowego, i przeznaczono na osiedle mieszkaniowe. Działki nadal są w większości w rękach prywatnych. Ich cena zależy od tego, czy pozostaną lasem czy też będzie można doprowadzić do nich ulicę, media, ogrodzić i zabudować. Teraz ich wartość jest znikoma, ale jeśli po uchwaleniu i uprawomocnieniu "odpowiedniego" planu zagospodarowania każda z nich będzie warta około 1,5 mln zł. W sumie chodzi więc o teren, który może zyskać na wartości nawet około pół miliarda zł. Na przeszkodzie stoi "jedynie" status Parku Narodowego i obszaru Natura 2000. Niemal identyczny kawałek lasu przy ul. Wójcickiego (tzw. las Nowa Warszawa) już jest zabudowywany w ten sposób. Nie ma żadnej merytorycznej przyczyny, dla której należałoby znieść ochronę tego lasu: jest jedynie presja finansowa. Czy to wystarczy, żeby z obszaru chronionego zrobić luksusowe, zamknięte osiedle? Przekonamy się niebawem. Sądzę, że właśnie to jest w tej chwili testowane.
Wyłożona do wglądu "Prognoza oddziaływania na środowisko" (autorzy: dr inż. Marek Ferchmin i dr Bogumiła Olech) dostarcza mocnych wrażeń. Jeżeli komuś leży na sercu ochrona przyrody i ma słabe nerwy, to niech lepiej tego nie czyta. Ten kawałek lasu ulega takiej dewastacji, że może go uratować tylko opasanie asfaltową drogą, podzielenie na ogrodzone działki, wybudowanie co kilkadziesiąt metrów budynku i zaparkowanie stu samochodów. Nawet ptaki z pewnością docenią takie uporządkowanie terenu i będą miały lepsze warunki lęgowe.
Mieszkanie w lesie jest przyjemne, a nowi, bogaci podatnicy przydadzą się gminie. Idąc za tym rozumowaniem można zabudować dowolny kawałek puszczy kampinoskiej. Gdzieś powinna być granica - w moim odczuciu jest nią granica Parku Narodowego i zarazem obszaru Natura 2000. To niemal najwyższa forma ochrony przyrody, wyżej jest tylko rezerwat ścisły. Wewnątrz parku zakazane jest nawet zejście ze szlaku, zerwanie jagody lub grzyba, przebywanie po zmroku. Zobaczymy, czy na tym samym terenie za odpowiednią opłatą jest dozwolone przekształcenie lasu w centrum usługowe lub osiedle mieszkaniowe.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 9:49 
Offline
Zielony Oszołom

Dołączył(a): Pt kwi 04, 2008 11:21
Posty: 416
Lokalizacja: Laski - Warszawa
Sprawa ma dalszy ciąg: Urząd Gminy odrzucił wszystkie uwagi do wyłożonego projektu i będzie on bez poprawek poddany pod głosowanie Rady Gminy. Termin nie jest jeszcze znany. Jeżeli w tym głosowaniu przejdzie, a wójt ma w kieszeni ponad połowę radnych, sprawa będzie przesądzona. Właściciele będą mogli w ciągu kilku tygodni rozpocząć budowę.
To jest naprawdę ważny precedens. Stawia pod znakiem zapytania sens istnienia Parków Narodowych. Jeśli ktoś śledził dyskusję nt. projektu powołania Mazurskiego Parku Narodowego, to pewnie pamięta główny argument: tylko tak możemy uchronić cenne krajobrazowo tereny przed zabudowaniem obiektami turystycznymi i rekreacyjnymi. Tutaj dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego oficjalnie stwierdza, że takie inwestycje to cel istnienia parku. Każdy skorumpowany urzędnik na analogicznym stanowisku będzie się powoływać na ten precedens.
Niestety nie wiem,jakie są teraz prawne możliwości zatrzymania procesu decyzyjnego - byłbym wdzięczny za rady. Na pewno bardzo cenne byłoby nagłośnienie sprawy, a ja nie mam żadnych dojść do mediów.
Wklejam moje uwagi do planu:
Cytuj:
U W A G A
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• wsi Laski, część „C” (rejon ul. Pocztowej) *)
• wsi Laski, dla ul. Cyklistów, wraz z terenem przyległym, Etap I *)

Po zapoznaniu się z projektem planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu w okresie od 27.04.2012 do 29.05.2012r. zgłaszam następujące uwagi:

1. Projekt planu jest sprzeczny z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie parków narodowych zabrania ona (art. 15, pkt. 1.1) „budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego”. Jedynym celem parku narodowego jest natomiast zgodnie tą ustawą (art. 8, pkt. 2) „zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów”; nie jest nią obsługa ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Wyłożony plan nie precyzuje celów, któremu ma służyć, choć w świetle zapisów ustawy to one decydują o jego legalności.
2. Przeznaczenie przedmiotowych terenów pod zabudowę usługową dla potrzeb obsług i ruchu turystycznego i rekreacyjnego jest fikcją mającą stworzyć pozory legalności planu. Nie ma żadnego zapotrzebowania na tego typu obiekty w tej lokalizacji, a funkcja usługowa będzie jedynie tymczasowym kamuflażem dla zabudowy mieszkaniowej.
3. Legalizacja zabudowy 21 działek leśnych w granicach KPN stawiałaby na porządku dziennym przeznaczenie dalszych ponad 300 działek o powierzchni ponad 70 ha i o takim samym statusie prawnym, sąsiadujących bezpośrednio z terenem objętym niniejszym planem (tzw. Osiedle Opaleń). Dotąd jednym argumentem przeciwko przekształceniu tego fragmentu puszczy w osiedle mieszkaniowe jest jego położenie w granicach KPN, a przyjęcie przedmiotowego planu będzie dowodem na to, że nie jest to żadną przeszkodą. Byłby to zresztą precedens o znacznie szerszym znaczeniu, stawiający pod znakiem zapytania funkcjonowanie parków narodowych w Polsce.
4. Dla środowiska przyrodniczego terenów objętych ochroną, szczególnie w sąsiedztwie dużych aglomeracji, objęcie zabudową stanowi jedne z największych możliwych zagrożeń. Nawet pełna wycinka lasu i usunięcie runa lub skażenie radioaktywne nie wyklucza stopniowej regeneracji. Natomiast tereny, które raz uległy presji urbanizacji i zostały włączone w obręb zabudowy ulegają kompleksowej i bezpowrotnej degradacji biologicznej.

i odpowiedź UG:
http://izabelin.pl/_n/pliki/rozpatrzenie_uwag_Laski_Rejon_Cyklistow.pdf
Cytuj:
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie terenu pod usługi turystyki i rekreacji pozostaje w zgodzie z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) i służyć będzie funkcjonalnie obsłudze ruchu turystycznego i rekreacyjnego, co jest istotne ze względu na położenie Gminy Izabelin w granicach parku narodowego.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy, zakazy, o których mowa w złożonej uwadze nie dotyczą m.in.: wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych (art. 15 ust. 2 pkt1) oraz obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy).
Plany ochrony parku narodowego sporządza się na podstawie art. 18 ustawy, a powinny one zawierać rozwiązania określone w art. 20 ust. 3 ustawy, a w przypadku ich braku w zadaniach ochronnych wprowadzonych na podstawie art. 22 ustawy. W chwili obecnej nie ma obowiązującego planu ochrony KPN, obowiązują więc zadania ochronne. Projekt planu miejscowego w procesie jego sporządzania, na skutek dokonywanych zmian projektowych podlegał pozytywnym uzgodnieniom z Dyrektorem KPN (na zasadzie art. 10 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody). Z przepisu tego wynika, iż projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej parku narodowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. Z powyższych uzgodnień wynika, iż realizacja przyjętych w projekcie planu założeń nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar Parku.
Obszar objęty projektem planu to także Obszar NATURA 2000. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej istniejącego lub projektowanego obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Regionalny Konserwator Przyrody (działający w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), w postanowieniu uzgadniającym projekt planu miejscowego wyraził następujący pogląd: „(… ) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą miały znacząco negatywnego wpływu na cele ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC 140001 oraz nie będą naruszać ograniczeń wynikających z utworzenia na ww. terenie formy ochrony przyrody.(…)”. Projekt planu uzyskał także pozytywne opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (wymóg ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Z uwagi na charakter leśny działek objętych planem miejscowym, w trakcie procedury sporządzania projektu planu miejscowego uzyskano decyzję na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, pod projektowane funkcje, wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Tym samym w procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, sporządzający uzyskał wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje, które wskazują na zgodność projektowanych rozwiązań z obowiązującym prawem. Z przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie wynika, by rozwiązania przyjęte w projekcie planu skutkowałyby negatywnie na obszar parku i jednocześnie obszar Natura 2000.
Zarówno w obowiązujących zadaniach ochronnych, jak również w projekcie Planu Ochrony KPN na lata 2012 – 2031, obszar projektu planu objęty jest ochroną krajobrazową. W tym zakresie zawieszenie postępowania nic nie zmieni. Przywołane szczegółowo ustalania projektu Planu Ochrony, w szczególności zaś jego załącznika nr 7 pkt I - zawierają m.in. ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczące eliminacji i ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Ustalenia Planu Ochrony KPN zestawione w formie wytycznych dla podmiotów sporządzających opracowania planistyczne powinny być uwzględnianie w nowo opracowywanych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej z ustaleń przywołanego w złożonej uwadze załącznika nr 7 wynika, iż po wejściu w życie zapisów Planu Ochrony, akceptuje (przyjmuje) on ustalenia wszystkich obowiązujących opracowań planistycznych z wyjątkiem gminy Czosnów, gdzie wytyczne wskazują potrzebę dokonania zmian w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych gminy , w związku z możliwością pogorszenia siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Co więcej, zgodnie z pkt 3 załącznika nr 7 projekt Planu Ochrony dopuszcza realizację infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjno – turystycznej i sportowej, z wykluczeniem obszarów, gdzie przekształcenia mogą skutkować zagrożeniem dla przyrody parku narodowego.
W związku z przywołanymi zapisami stwierdzić należy, iż projekt PO KPN respektuje aktualne przesądzenia planistyczne gminy Izabelin, w tym także obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z roku 2008 który wskazuje obszar objęty projektem planu miejscowego do pełnienia funkcji usługowych dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego (ustalania studium wiążą ponadto organa gminy przy sporządzaniu i w procesie uchwalania planu miejscowego). Przesądzenia planistyczne, w tym także te kwestionowane w złożonej uwadze, są zgodne z wytycznymi szczegółowymi zawartymi w projekcie PO KPN.
Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie stanowią „fikcji”, nie są również jakąkolwiek przesłanką do naruszania kompleksu działek tzw. osiedla Opaleń. Z żadnych dokumentów planistycznych gminy nie wynika, by gmina dążyła do zabudowy tego terenu.

UG nie bawił się w indywidualizację odpowiedzi - wklejali gotowiec jeden dla wszystkich. Inne uwagi odwoływały się do sprzeczności z opracowywanym właśnie Planem Ochrony KPN.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 18:31 
Offline
Stały Bywalec

Dołączył(a): Pn maja 18, 2009 14:34
Posty: 272
Lokalizacja: Warszawa, Sadyba
Media? Wajrak?


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL