zm.org.pl
http://forum.zm.org.pl/

[PZP] Lasek na Kole
http://forum.zm.org.pl/viewtopic.php?f=4&t=1123
Strona 1 z 1

Autor:  axxenfall [ Pt gru 05, 2008 16:23 ]
Tytuł:  [PZP] Lasek na Kole

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia_informacje/AM_ogl_118_20081120.htm

Obrazek

Plan wyłożony do wglądu w dniach od 1 grudnia 2008r. do 7 stycznia 2009 r.
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 12 grudnia 2008 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy,
PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok.2018, od godz.16.00.

Uwagi nalezy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2009 r.

------

Z ciekawostek: normatyw parkingowy wynosi tu 1 miejce/1 mieszkanie i 2 miejsca/segment jednorodzinny. Nie jest uzależniony od metrażu.

Pozdrawiam,
Maciek

Autor:  axxenfall [ So gru 06, 2008 14:37 ]
Tytuł:  Re: [PZP] Lasek na Kole

Wklejam list, który przyszedł do biura:

LK napisał(a):
Witam,

Jako mieszkanka Woli okolicy Lasku na Kole chciałam zwrócić uwagę Państwa na wyłożony projekt planu zagospodarowania Lasku na Kole.

Zgodnie z nowym projektem, południowa część terenów zielonych zostanie uszczuplona o niecały hektar. W projekcie planowane jest przedłużenie ul. Dobrogniewa na wschód, przez co zostanie zlikwidowany kawałek Lasku na Kole. A poniżej nowej drogi Dobrogniewa, aktualnie stanowiący jedną całość Lasku - teren parkowy, zmienia się przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną.

Proszę porównać [aktualny projekt -- obrazek w poprzednim poście] z rysunkiem z 2005 roku:

Obrazek

Jest to kolejne zmniejszanie tego terenu, lata temu bezprawnie wciął się w teren szeregowiec. Zdecydowane reakcje mieszkańców, z tego co słyszałam protesty w mediach, zapobiegły dalszemu pomniejszaniu tego terenu.

Ja jako mieszkaniec, z pewnością będę wnosiła sprzeciw przeciwko takiej zmianie, szukam jednak poparcia wśród innych.

Debata jest 12 grudnia, a termin zgłaszania uwag do planu jest do 21 stycznia.


Z tego co widzę, chodzi o obszar 6-MN.

Pozdrawiam,
Maciek

Autor:  Rozsądna [ Śr gru 10, 2008 9:02 ]
Tytuł:  Re: [PZP] Lasek na Kole

Sprawdziłam jeszcze w uchwale m.st. Warszawy z 12.09.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasku na Kole (nr LX/1634/2005).
Do uchwały jest załącznik - analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, w której w punkcie IV jest napisane:

Cytuj:
OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

W ramach dotychczasowych koncepcji jako kluczowe działania przyjęto:
-ochronę bogatego przyrodniczo kompleksu leśnego o wysokich walorach krajobrazowych - całkowite zachowanie wartościowych masywów drzewostanów oraz dosadzenia i wymianę istniejących małowartościowych zespołów robinii akacjowej;
-szersze udostępnienie parku użytkownikom poprzez wprowadzenie elementów rekreacji przy zachowaniu charakteru leśnego terenu i istniejących zasobów przyrodniczych, wokół wartościowego drzewostanu przeprowadzenie ciągów rowerowych i pieszych, wypoczynku „pod siodłem”, tras narciarstwa biegowego, wzbogaconych urządzeniami do gier i zabaw oraz „małą architekturą”;
-ingerencję infrastruktury w południowej części opracowania w rejonie ul. Obozowej jako unikatowe rozwiązanie urbanistyczne i architektoniczne wpisane do rejestru zabytków stanowiące materialny obiekt dziedzictwa kulturowego;
-wyraźne zróżnicowanie obszaru opracowania pod względem funkcjonalnym - funkcja mieszkaniowa i usługowa dominująca w południowej i wschodniej części opracowania a w centralnej części - tereny zieleni, które spełniają funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne i sportowe o znaczeniu dzielnicowym
-pas wschodni opracowania odcięty Aleją Prymasa Tysiąclecia, stanowiącej fragment małej obwodnicy Warszawy, centralną część przecina komunikacja kolejowa.

Powyższe rozwiązania zostały wypracowane na podstawie uchwały Nr 271/XVIII/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Lasku na Kole oraz uchwały Nr 2106/LXXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 10 października 2002 r. zmieniającej uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Lasek
na Kole.

Moje wnioskowanie z powyższego jest następujące. Nie ma nigdzie ani słowa o przekształcaniu jakiejkolwiek części terenu zielonego w teren budowlany. Wprost przeciwnie, planowane rozwiązania w pierwszym punkcie pokreślają - zachowanie zieleni i wymianę i dosadzanie drzew. Na terenie teraz zaznaczonym jako 6MN - rzeczywiście część drzew to robinie akacjowe.
Zatem powyższy plan nie realizuje ww. uchwały.

LK

Autor:  qwertyk [ Cz lip 16, 2009 17:41 ]
Tytuł:  Re: [PZP] Lasek na Kole

Witam

Zdaje się, że obszar 6MN skazany już jest na zabudowę w związku z planowanym przedłużeniem ulicy Dobrogniewa. Jeżeli do tego dojdzie, na pewno spora część Lasku na Kole pójdzie pod topór. Osobiście uważam, że przedłużanie tej ulicy jest zupełnie niepotrzebne z punktu widzenia mieszkańców. Nikomu nie ułatwi to dojazdu na posesję (ulica ma się kończyć zawrotką). Natomiast wnioski mieszkańców o przekształcenie obszaru na tereny zieleni publicznej zostały odrzucone. Szkoda, że nikt nie bierze pod uwagę opinii mieszkańców przy planowaniu.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/