zm.org.pl
http://forum.zm.org.pl/

[og] Zmiany w Studium zagospodarowania
http://forum.zm.org.pl/viewtopic.php?f=4&t=1074
Strona 1 z 1

Autor:  axxenfall [ Cz paź 30, 2008 17:30 ]
Tytuł:  [og] Zmiany w Studium zagospodarowania

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotow ... 081030.htm

Cytuj:
UCHWAŁA NR XL/1231/2008
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 2 października 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
1.Przystępuje się do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy, z dnia 10 października 2006r., zwanego dalej Studium, w zakresie obejmującym:

1)zmiany dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania dla obszarów w granicach określonych opisowo i graficznie w załącznikach od nr 1 do nr 30,

2)zmiany dotyczące przebiegu Trasy N-S i II linii metra na odcinkach określonych opisowo i graficznie w załącznikach nr 31 i 32-33,

3)zmiany polegające na uzupełnieniu i weryfikacji tekstu Studium odnoszące się do zasad zagospodarowania i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej (PBC) dla terenów zieleni, wraz z aktualizacją wykazów tych terenów.


Chodzą plotki, że w ilość obowiązkowej zieleni w parkach ma spaść do 60%...

Pozdrawiam,
Maciek

Autor:  axxenfall [ Wt maja 18, 2010 8:03 ]
Tytuł:  Re: [og] Zmiany w Studium zagospodarowania

http://www.zw.com.pl/artykul/476890_Poz ... soko_.html

Izabela Kraj napisał(a):
Pozwolą wyciąć drzewa i budować wysoko
17-05-2010, ostatnia aktualizacja 18-05-2010 07:50

Mniej zieleni na Pradze i Mokotowie. Za to wyższe budynki w Śródmieściu, przy Kanale Żerańskim i Ostrobramskiej.

W Pałacu Kultury odbyła się wczoraj publiczna dyskusja o zmianach w studium zagospodarowania Warszawy. To obowiązkowy element procedury uchwalenia przez Radę Warszawy tego ważnego dla przestrzeni miasta dokumentu.

Choć każdy mógł wyrazić swoją opinię, nie było tłumów. W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób. Zmiany w studium dotyczą 32 rejonów miasta, m.in. Bemowie, Białołęce, Mokotowie, Pradze-Południe i w Śródmieściu. Jedna z największych zmian zaproponowanych przez urzędników to dopuszczenie do budowy wieżowców w okolicy placu Defilad. Mogą tam powstać budynki wyższe nawet niż PKiN.

– Centrum to miejsce na wysoką zabudowę, ale nie po 180 – 200 metrów. Obecny układ komunikacyjny może tego nie wytrzymać – ocenia Witold Weszczak ze stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy.

Urzędnicy zrezygnowali natomiast z pomysłu, by jeden z wieżowców mógł stanąć na terenie parku Świętokrzyskiego, u zbiegu Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Ale nie odpowiedzieli na pytanie dlaczego.

– Po prostu zapadła decyzja, że cały park powinien być zachowany, bez uszczuplania go – stwierdził dyrektor Biura Architektury Marek Mikos.

Największe kontrowersje wzbudzały właśnie plany zabudowy kolejnych terenów zielonych w mieście. Zmiany przewidują m.in., że z Pragi-Południe całkowicie zniknie tzw. park Zajdla. Nie będzie też drzew na terenie dawnej pętli autobusowej przy ul. Żywnego na Mokotowie. Urzędnicy musieli dopuścić w tych miejscach zabudowę, bo tereny trafiły do spadkobierców przedwojennych właścicieli, a ci wygrali z miastem spory o to, co można tam budować. Uczestnicy dyskusji zwrócili też uwagę na wyższą niż obecnie planowaną zabudowę m.in. wzdłuż ulicy Ostrobramskiej na Pradze-Południe (punktowo mogą tam powstawać budynki powyżej 30 m, do tej pory – tylko do 12 m) i przy Kanale Żerańskim (powyżej 30 m).

Padła też propozycja, by II linii metra nie kończyć na Chrzanowie, a budować ją aż do Ursusa.

Studium wyłożone jest w PKiN do wglądu do 26 maja. Wnioski (wyłącznie pisemne) można zgłaszać do 16 czerwca. Lista nieuwzględnionych postulatów zostanie przedstawiona Radzie Warszawy razem z projektem dokumentu.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/