Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Śr lis 11, 2015 20:35 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2781
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotow ... ozenie.htm

Cytuj:
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą LXI/1671/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej którego granice wyznaczają:
(...)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro IV, sala im. Rudniewa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2016 r.


Zasięg planu:

Obrazek

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn lis 16, 2015 9:41 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2781
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1, ... ciami.html

Michał Wojtczuk napisał(a):
Rondo Dmowskiego ma być zwykłym skrzyżowaniem. Powstanie sześć podziemnych parkingów, a od placu Trzech Krzyży do Królewskiej - elegancka aleja


Obrazek

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: N sty 03, 2016 14:36 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2781
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
Pomysły na uwagi:

Cytuj:
§5, ust. 3, pkt 3, tiret b „uspokojenie ruchu”
Tiret powinien zostać przeformułowany na „strefowe uspokojenie ruchu na drogach lokalnych i dojazdowych”. Uspokojenie ruchu samochodowego powinno być rozwiązaniem domyślnym na ulicach lokalnych i dojazdowych. Wdrożenie go w sposób strefowy przyczynia się zarówno do poprawy bezpieczeństwa (czytelna hierarchia dróg) jak i jakości przestrzeni (zdecydowanie mniejsza liczba znaków drogowych względem odcinkowego i punktowego uspokojenia ruchu).
Tym samym w planie powinny znaleźć się zapisy zobowiązujące do wprowadzenia strefy ruchu uspokojonego (Tempo 30) w kwartałach pomiędzy ulicami wyższych klas, z dopuszczeniem objęcia uspokojeniem ruchu również odcinków ulic zbiorczych.

§5, ust. 3, pkt 6, tiret d „wskaźniki parkingowe”
W dokumencie powinny zostać ustalone maksymalne wskaźniki miejsc parkingowych dla samochodów i minimalne dla rowerów. W dalszej części dokumentu (§12) słusznie wskazano jedynie minimalną liczbę miejsc parkingowych dla rowerów.

§5, ust. 4, „ulice handlowo-spacerowe”
W dokumencie słusznie uwzględniono potrzebę tworzenia reprezentacyjnych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych w ciągu Al. Jerozolimskich i ulicy Świętokrzyskiej.

§5, ust. 5, „Trakt Sztuki”
W dokumencie słusznie przyjęto założenie wytworzenia ciągu funkcjonalno-przestrzennego jako zespołu powiązanych ze sobą ulic i placów jest słuszne. W punkcie brakuje jednak zaznaczenia, że na tym ciągu powinien być szczególnie uprzywilejowany ruch pieszy, np. poprzez doprecyzowanie określenia „jako zespołu powiązanych ze sobą ulic spacerowych i placów publicznych”.

§8, ust. 2, pkt 4 „dostosowanie ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Wśród rozwiązań dostosowujących ciągi piesze do potrzeb wszystkich użytkowników powinno zostać umieszczone wyniesienie jezdni na przejściach dla pieszych do poziomu chodnika (zachowanie ciągłości niwelety dzięki poprowadzeniu przejścia grzbietem progu spowalniającego lub wyniesionej tarczy skrzyżowania). Jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jako że likwiduję konieczność pokonywania różnic wysokości. Równocześnie poprawia ono bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i promuje ruch pieszy. Takie rozwiązanie powinno być wskazane jako domyślne przy ulicach klasy L i D.
Plan powinien też zalecać zachowanie nawierzchni i niwelety chodnika na przejściach dla pieszych przez ulice lokalne i dojazdowe wzdłuż ulic wyższych klas. Takie rozwiązanie stanowi równocześnie element zapewniający dostępność, poprawiający bezpieczeństwo, zwiększający czytelność hierarchii dróg oraz zapewniający spójność wizualną. Obecne sformułowanie sugeruje, że infrastruktura powinna sugerować podporządkowanie ruchu pieszego drogowemu (poprzez obniżenie chodnika do poziomu jezdni) również w miejscach, gdzie powinien on być traktowany priorytetowo.

§12, ust. 2, „prowadzenie ruchu rowerowego”
Sformułowanie „ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w liniach rozgraniczających” jest niezrozumiałe. Zgodnie z prawem, ruch rowerowy może odbywać się na każdej drodze publicznej z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. Można domniemywać, że wskazane ulice to te, przy których powinna zostać w jakiś sposób wydzielona infrastruktura rowerowa (w postaci dróg dla rowerów lub pasów rowerowych). Jednak wśród nich znajdują się również ulice lokalne i dojazdowe, gdzie co do zasady najkorzystniejszym rozwiązaniem jest uspokojenie ruchu i prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych.
Należy określić, co oznacza „prowadzenie ruchu rowerowego”, np. definiując je jako zastosowanie jednego lub więcej z następujących rozwiązań: wydzielona droga dla rowerów, pasy dla rowerów, uspokojenie ruchu.

§12, ust. 2 „drogi rowerowe”
Wytyczne dotyczące ruchu rowerowego powinny przewidywać dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na wszystkich ulicach jednokierunkowych objętych planem. W połączeniu z opisanym w poprzednim punkcie katalogiem rozwiązań rowerowych, zapewni to stworzenie sieci infrastruktury rowerowej. Obecne zapisy przewidują jedynie pojedyncze odcinki takiej infrastruktury, co stanowi element utrudniający, a nie promujący ruch rowerowy.

§12, ust. 3, pkt 7 „nowe przejścia dla pieszych”
W planie słusznie przewidziano przejścia dla pieszych łączących ciągi piesze.

§12, ust. 4, pkt 2 „transport zbiorowy”
Powinna zostać dopuszczona możliwość prowadzenia komunikacji tramwajowej w ciągu Aleje Ujazdowskie-plac Trzech Krzyży-Nowy Świat. Trasa ta została wskazana w wykonanej na zlecenie miasta analizie rozwoju sieci tramwajowej jako wskazana do realizacji w pierwszej kolejności.

§19, ust. 5, pkt 5 „zakaz przegradzania ciągów pieszych”
W planie słusznie umieszczono zakaz czynienia wewnętrznych ciągów pieszych bezużytecznymi w komunikacji poprzez przerywanie ich ciągłości.

§78. Teren C.23 KD-Z/KPP/KS – pl. Powstańców
Szpalery drzew powinny zostać przewidziane również w centralnej części placu.

§153. Teren 2 KD-Z Al. Jerozolimskie
Zapis dotyczący infrastruktury rowerowej powinien przewidywać obustronne prowadzenie ruchu rowerowego przy pomocy dróg lub pasów rowerowe. Jednostronna infrastruktura jest niewystarczająca w przypadku tak istotnego ciągu komunikacyjnego i ulicy o szerokości >40m.

§78, 154, 155. Tereny 4 KD-Z, 5 KD-Z, C-23.KD-Z.
Ciąg ul. Krucza-Szpitalna-plac Powstańców-Mazowiecka Przekrój jezdni powinien zostać doprecyzowany, tak by nie dopuszczał więcej niż 2 pasy ruchu, przy czym ustalenie to nie dotyczy pasów dla ruchu rowerowego.
Taki przekrój ulicy umożliwia swobodne i bezpieczne przekraczanie ulicy przez pieszych, zapobiega wyprzedzaniu na przejściach i zapewnia odpowiednią ilość przestrzeni do obsługi zarówno komunikacji pieszej, jak i obsługi budynków (ogródki, przestrzeń na oglądanie witryn), odpoczynku itp.

§156. Teren 5 KD-Z ciąg ul. Krucza – Szpitalna
Na skrzyżowaniu ciągu z ulicą Chmielną powinien zostać wydzielony teren pod plac miejski, tak by zachowana została ciągłość deptaka.

§156, Rysunek. Teren 5 KD-Z ciąg Krucza – Szpitalna
Na rysunku planu jezdnia ulicy Kruczej na północ od Al. Jerozolimskich powinna zostać zwężona – do szerokości odpowiadającej tej po południowej stronie Alej.


(Termin składania przedłużono do 26 stycznia.)

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: N sty 03, 2016 21:09 
Offline
Stały Bywalec

Dołączył(a): Śr paź 23, 2013 10:27
Posty: 186
^^ Ustalenia dotyczące ruchu rowerowego celowo zostały rozmyte, aby nie wymuszać budowy dróg rowerowych na mniejszych ulicach (czego wymaga SUiKZP). Taki zapis daje większą swobodę w projektowaniu infrastruktury rowerowej.

Uwagi dotyczące przekroju jezdni, wyniesionych przejść czy organizacji ruchu są raczej bezzasadne, bo mpzp nie może rozstrzygać o takich sprawach.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn sty 04, 2016 8:05 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2781
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
m.pienkos napisał(a):
^^ Ustalenia dotyczące ruchu rowerowego celowo zostały rozmyte, aby nie wymuszać budowy dróg rowerowych na mniejszych ulicach (czego wymaga SUiKZP). Taki zapis daje większą swobodę w projektowaniu infrastruktury rowerowej.


Tak przypuszczałem, ale obecne sformułowanie daje całkowitą swobodę. Puszczenie ruchu rowerowego po chodniku czy trawniku też wypełni zapisy planu.

Cytuj:
Uwagi dotyczące przekroju jezdni, wyniesionych przejść czy organizacji ruchu są raczej bezzasadne, bo mpzp nie może rozstrzygać o takich sprawach.


Jakoś w innych PZP dasię.

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn sty 04, 2016 19:21 
Offline
Stały Bywalec

Dołączył(a): Śr paź 23, 2013 10:27
Posty: 186
axxenfall napisał(a):
Tak przypuszczałem, ale obecne sformułowanie daje całkowitą swobodę. Puszczenie ruchu rowerowego po chodniku czy trawniku też wypełni zapisy planu.

Ale nie wypełni zapisów Prawa Budowlanego ani tym bardziej Standardów rowerowych. Chyba nie warto dublować przepisów.
Cytuj:
Jakoś w innych PZP dasię.

Dasię, ale i tak nie ma to mocy prawnej. Taka sztuka dla sztuki


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr gru 21, 2016 18:42 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2781
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
http://www.transport-publiczny.pl/wiado ... 53833.html

Cytuj:
W Warszawie zakończono analizy dotyczące zmian komunikacyjno–architektonicznych najważniejszego, centralnego miejsca stolicy, czyli ronda Dmowskiego. Tu krzyżują się Aleje Jerozolimskie i ul. Marszałkowska. Na początku przyszłego roku miasto rozpisze zamówienie na projekt, który zakłada wytyczenie przejść dla pieszych wokół ronda i wzdłuż ul. Marszałkowskiej. Stopniowo rondo zmieni się w skrzyżowanie.


Obrazek

Obrazek

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr gru 21, 2016 18:57 
Offline
Zielony Oszołom

Dołączył(a): Śr cze 01, 2011 9:45
Posty: 679
Czy można składać jakieś uwagi? Jeśli tak to do kogo?

_________________
Rowerowe mądrości http://rowerozofia.blox.pl/html
Rondo Zesłańców Syberyjskich dla piszych i rowerzystów https://www.facebook.com/RowerZnosSchodami
Rowerowy Ursus https://www.facebook.com/RowerowyUrsus


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz mar 23, 2017 17:26 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2781
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
marzec 2014 napisał(a):
Rewolucyjną zmianę na centralnym placu Warszawy zapowiedział jakiś czas temu wiceprezydent Jacek Wojciechowicz. W miejscu, w którym dziś piesi przechodzą przejściem podziemnym prowadzącym m.in. do stacji Metra Centrum, miałyby do końca roku powstać pasy dla pieszych na jezdni.

styczeń 2015 napisał(a):
Kiedy można spodziewać się zmian na rondzie Dmowskiego? – Na większość pytań nie możemy odpowiedzieć, bo czekamy na opracowanie przygotowywane przez BPRW pt. „Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy” – wyjaśnia Tomasz Kunert z biura prasowego Urzędu Miasta.


Nieco ponad pół roku po opracowaniu Założeń, nasz były powiedział:

lipiec 2015 napisał(a):
– Myślę, że w tym roku jesteśmy w stanie wygenerować projekt, który będzie przez nas wewnętrznie zaakceptowany, a w kolejnym roku będziemy go uzgadniać i konsultować – zapowiada Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy. (...) Na razie wciąż trwają analizy.


Od tego czasu została opracowana koncepcja, zatem czas na rozpoczęcie przygotowań do... szczegółowej koncepcji:

http://www.transport-publiczny.pl/wiado ... 54724.html

marzec 2017 napisał(a):
Stołeczny Ratusz ogłosił przetarg na wykonanie szczegółowej koncepcji etapowej przebudowy ronda Dmowskiego, w wyniku której mają się pojawić pasy dla pieszych i przejazdy rowerowe. To kolejny krok w stronę uczynienia centrum bardziej przyjaznym dla pieszych. Przebudowa nastąpi najpóźniej w 2018 r.

W zeszłym roku zakończono analizy dotyczące zmian komunikacyjno-architektonicznych dla Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. Teraz Urząd Miasta idzie o krok dalej i ogłasza przetarg na opracowanie szczegółowej koncepcji etapowej przebudowy ronda Dmowskiego uwzględniającej wprowadzenie przejść dla pieszych w poziomie jezdni i przejazdów rowerowych. Szczegółowa specyfikacja nie została opublikowana – na razie miasto wysłało ogłoszenie do europejskiego dziennika zamówień publicznych.

W ramach opracowania wykonawca będzie musiał zaproponować etapowe usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego w rejonie ronda z założeniem utrzymania istniejących przejść podziemnych oraz rozpoznanie warunków ewentualnych korekt geometrii jezdni w kontekście lokalizacji sieci infrastruktury inżynieryjnej. Zakres obszarowy opracowania obejmuje Rondo Dmowskiego wraz z odcinkami ulic ul. Marszałkowskiej do skrzyżowań z ul. Widok i z ul. Nowogrodzką oraz Al. Jerozolimskich do skrzyżowania z ul. Pankiewicza i przedłużeniem ciągu ul. Parkingowej.

Termin składania ofert mija 8 maja. O wyborze zdecydują cena (60%), termin realizacji (20%) oraz punkty pomiarowe (20%). Szacunkowa wartość opracowania wyniesie 200 tys. zł netto. Zamówienie ma zostać zrealizowane najpóźniej do końca listopada 2017 r.

Wiadomo, że przebudowa ronda ma odbywać się etapami. W pierwszym etapie, który ma zostać zrealizowany w 2018 r., mają powstać pasy na końcach istniejących przystanków tramwajowych. Ich wytyczenie bliżej skrzyżowania nie jest możliwe z uwagi na geometrię ronda i wyjścia z przejść podziemnych. Docelowym krokiem ma być jednak bardziej kompleksowa przebudowa, w czasie której rondo zamieni się w zwykłe skrzyżowanie.


W tym tempie trudno uznać 2018 za realny termin. Wszak po szczegółowej koncepcji trzeba jeszcze tylko opracować projekt, przepuścić go przez uzgodnienia, i akurat w 2020 będzie można ruszyć z pracami doraźnymi wokół skrzyżowania objętego analizami. I rozpocząć znowu analizy kompleksowej przebudowy w kontekście nowych uwarunkowań.

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz mar 23, 2017 22:54 
Offline
Zielony Oszołom

Dołączył(a): Śr cze 01, 2011 9:45
Posty: 679
Mając koncepcję można ogłosić przetarg ZiZ

_________________
Rowerowe mądrości http://rowerozofia.blox.pl/html
Rondo Zesłańców Syberyjskich dla piszych i rowerzystów https://www.facebook.com/RowerZnosSchodami
Rowerowy Ursus https://www.facebook.com/RowerowyUrsus


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL