Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: N kwi 04, 2010 13:23 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2784
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotow ... ozenie.htm

Prezydent W-wy napisał(a):
Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wyłożenie

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, o zakresie przedmiotowym i obszarowym nieobejmującym terenów w rejonie Huty Lucchini, zgodnym z uchwałą nr XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 października 2008 r. z późn. zm.*

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w zakresie obejmującym:

1. zmiany dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania – w granicach określonych w projekcie zmian Studium, w obszarach określonych w uchwale Nr XL/1231/2008 z dnia 2 października 2008 r. z późn.zm.* w załącznikach od nr 1 do 5 oraz od nr 7 do nr 30 (tj. bez terenów w rejonie d. Huty Lucchini - obszar nr 6), którymi są:

w Dzielnicy Bemowo:
obszar nr 1) - teren w rejonie ulicy Człuchowskiej i Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie linii kolejowej i projektowanej Trasy N-S;

w Dzielnicy Białołęka:
obszar nr 2) - teren w rejonie Trasy Toruńskiej w pobliżu ulicy Głębockiej, w sąsiedztwie projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej pomiędzy Kanałem Bródnowskim, a projektowanym węzłem trasy Olszynki Grochowskiej i Mostu Północnego w rejonie ulicy Kąty Grodziskie;
obszar nr 3) - teren w rejonie Kanału Żerańskiego pomiędzy ulicą Płochocińską, Modlińską, a Kanałem Żerańskim;
obszar nr 4) - teren w rejonie ulicy Modlińskiej pomiędzy ulicami: Modlińską i Przemian wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej po jej północno-wschodniej stronie, do terenów lasów;
obszar nr 5) - teren w rejonie ulic Modlińskiej i Winorośli pomiędzy projektowanym odcinkiem ulicy Światowida, ulicą Dionizosa i Winorośli (odcinek projektowany) do terenów lasów oraz terenów zabudowy mieszkaniowej związanej z ulicami: Ceglaną, Szydłowiecką, Pomianowską, Chęcińską;

w Dzielnicy Bielany:
obszar nr 7) - teren w rejonie ulicy Conrada 10 na osiedlu Chomiczówka;

w Dzielnicy Mokotów:
obszar nr 8) - teren przy ulicy Puławskiej pomiędzy ulicami: Puławską i Żywnego do terenów zespołu szkolnego i Parku Arkadia;
obszar nr 9) - teren w rejonie ulicy Beethovena pomiędzy ulicami: Beethovena, Sobieskiego i Witosa – projekt bez zmian funkcji terenu;
obszar nr 10) - teren ogródków działkowych w rejonie ulicy Bartyckiej, sąsiadujący od południa z terenami wystawy budownictwa „Bartycka”, a od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej związanej z ulicami: Hempla i Ponikowskiego;

w Dzielnicy Praga Południe:
obszar nr 11) - teren w rejonie ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ulicami: Ostrobramską, Fieldorfa, Nowaka-Jeziorańskiego i Burzyńskiego, a planowaną Trasą Olszynki Grochowskiej;
obszar nr 12) - teren przy ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ul.Zamieniecką i planowaną Trasą Olszynki Grochowskiej, w pasie o zasięgu ok. 50 m – projekt bez zmian funkcji terenu;
obszar nr 13) - teren w rejonie ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ulicą Ostrobramską i planowanymi trasami: Trasą Olszynki Grochowskiej oraz Trasą Siekierkowską;
obszar nr 14) - teren w rejonie ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ulicami: Płowiecką i Ostrobramską, do cieku wodnego;
obszar nr 15) - teren w rejonie ulicy Grochowskiej pomiędzy ulicą Mlądzką i terenami zabudowy przy ulicy Omulewskiej i Sulejowskiej;
obszar nr 16) - teren w rejonie ulicy Fieldorfa pomiędzy ulicą Jugosłowiańską i Wałem Miedzeszyńskim;

w Dzielnicy Śródmieście:
obszar nr 17) - teren pomiędzy ulicami: Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi;
obszar nr 18) - teren w rejonie Alei Jana Pawła II pomiędzy ulicami: Świętokrzyską i Grzybowską, do placu Grzybowskiego;
obszar nr 19) - teren w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego od Mostu Świętokrzyskiego do wiaduktu linii kolejowej;

w Dzielnicy Targówek:
obszar nr 20) - teren w rejonie ulicy Odrowąża pomiędzy ulicą Odrowąża i torami kolejowymi, do ulicy Pożarowej;
obszar nr 21) - teren w rejonie ulicy Księcia Ziemowita pomiędzy terenami kolejowymi i terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej związanej z ulicami: Grobelską, Księcia Mieszka I i Księcia Ziemowita – projekt bez zmian funkcji terenu;

w Dzielnicy Ursynów:
obszar nr 22) - teren w rejonie ulicy Nowoursynowskiej pomiędzy ulicami: Nowoursynowską i Arbuzową, do terenów zespołu pałacowo-parkowego Ursynów;
obszar nr 23) - teren przy ulicy Kłobuckiej pomiędzy ulicą Łączyny i Potokiem Służewskim, o zasięgu ok. 180 m;
obszar nr 24) - teren w rejonie ulic Płaskowickiej i Pileckiego, po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania, o zasięgu ok. 300 m – projekt bez zmian funkcji terenu;

w Dzielnicy Wawer:
obszar nr 25) - teren w rejonie ulicy Hiacyntowej pomiędzy ulicami: Techniczną, Hiacyntową, Kłodzką i Przełęczy;
obszar nr 26) - teren w rejonie Traktu Lubelskiego i ulicy Chodzieskiej, w sąsiedztwie ogródków działkowych przy ulicy Skalnicowej i cieku wodnego, o zasięgu: ok. 320 m długości wzdłuż cieku wodnego i szerokości ok. 180 m w rejonie ogródków, zmieniającej się w kierunku północnym do ok. 80 m;

w Dzielnicy Wilanów:
obszar nr 27) - teren w rejonie ulicy Zawodzie pomiędzy ulicami: Zawodzie, Łuczniczą i Augustówki, do terenów ogródków działkowych;

w Dzielnicy Wola:
obszar nr 28) - teren w rejonie Alei Solidarności pomiędzy Aleją Solidarności i ulicą Leszno do ulicy Okopowej;
obszar nr 29) - teren w rejonie ulicy Górczewskiej i Alei Prymasa Tysiąclecia pomiędzy stadionem RKS Olimpia, a południową granicą Parku Moczydło przy Alei Prymasa Tysiąclecia;

w Dzielnicy Żoliborz:
obszar nr 30) - teren w rejonie ul.Broniewskiego i Al.Jana Pawła II między ul.Broniewskiego i terenami kolejowymi, do ul.Przasnyskiej i Rydygiera w pobliżu gmachu instytutu naukowego.

2. zmiany dotyczące przebiegu Trasy N-S i przebiegu II linii metra wraz z lokalizacją stacji techniczno-postojowej według projektu zmian Studium, na odcinkach określonych w uchwale Nr XL/1231/2008 z dnia 2 października 2008r. z późn.zm w załącznikach nr 31 i 32-33, którymi są:

w Dzielnicy Wola-Włochy-Ochota:
obszar nr 31) - Przebieg Trasy N-S na odcinku od ulicy Połczyńskiej/Wolska do Alej Jerozolimskich w rejonie przystanku WKD W-wa Aleje Jerozolimskie;

w Dzielnicy Wola:
obszar nr 32) - Przebieg II linii metra na odcinku pomiędzy planowanymi stacjami metra: Rondo Daszyńskiego i Moczydło;

w Dzielnicy Bemowo:
obszar nr 33) - Przebieg II linii metra na odcinku od planowanej stacji metra Lazurowa z przedłużeniem w kierunku ulicy Połczyńskiej wraz ze zlokalizowaniem stacji techniczno-postojowej (STP) na Morach.

3. zmiany polegające na uzupełnieniu i weryfikacji tekstu Studium odnoszące się do zasad zagospodarowania i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej (PBC) dla terenów zieleni, wraz z aktualizacją wykazów tych terenów.

Projekt zmian Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach 14.04.2010 r. - 26.05.2010 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - PKiN, Pl. Defilad 1, piętro XIII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju 1338 i 1311 (XIII p. PKiN).

Projekt zmian Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej Urzędu m.st.Warszawy pod adresem http://www.bip.warszawa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu m.st.Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, od godz.16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) – projekt zmian Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi i wnioski do wyłożonego projektu zmian Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski mogą być składane w Urzędzie m.st.Warszawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w kancelarii, pokój 1349 (XIII p.) PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłane na podany wyżej adres, w ww. terminie.

PREZYDENT m.st.WARSZAWY
Hanna Gronkiewicz-Waltz

----------
* - Zmiana uchwałą Nr LXXI/2231/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.01.2010 r.

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 18:26 
Offline
Zielony Oszołom

Dołączył(a): So sty 19, 2008 18:33
Posty: 460
Lokalizacja: Żoliborz
Czy ktoś umie znaleźć ten projekt zmian na BIP-ie, bo ja miałem już kilka podejść i zwątpiłem.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 9:34 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2784
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotow ... ozenie.htm

Cytuj:
Projekt zmian obejmuje a) fragmenty dróg (wg załączników nr 19–25 ww. uchwały z 21 lutego 2013 r.) objęte sporządzaniem zmiany:

w Dzielnicy Białołęka:
obszar 119) - obniżenie klasy drogi głównej G/l - Trasa Mostu Północnego w rejonie ul. Chudoby - na odcinku od planowanego węzła Trasy Mostu Północnego z Trasą Olszynki Grochowskiej do granic miasta – bez zmian;

w Dzielnicy Białołęka – Praga Północ:
obszar 120) - przedłużenie drogi zbiorczej Z/l – Annopol - do ul. Płochocińskiej;
obszar 121) - przedłużenie drogi zbiorczej Z/l - Inowłodzka – na odcinku od ul. Nowo-Kowalskiego do ul. Głębockiej;
obszar 122) - obniżenie klasy drogi głównej G/l – Trakt Nadwiślański - na odcinku od ul.Wybrzeże Helskie do Trasy Mostu Północnego wraz z obniżeniem klasy drogi głównej G/p – Płochocińska, w ciągu ulicy Familijnej;
obszar 123) - obniżenie klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego GP/l – Jagiellońska - na odcinku od Ronda S. Starzyńskiego do Trasy Armii Krajowej.

w Dzielnicy Rembertów:
obszar 124) - obniżenie klasy drogi zbiorczej Z/l − Grzybowa (ciąg ulic: Ilskiego, Komandosów, Grzybowa i Szosowa) - na odcinku od ul. Marsa do ul. Wspólnej;

w Dzielnicy Targówek:
obszar 125) - obniżenie klasy ciągu dróg GP/l - św. Wincentego i Głębocka – na odcinku od ul.Odrowąża do Trasy Armii Krajowej;

w Dzielnicy Wawer:
obszar 126) - zmiana przebiegu i obniżenie klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego GP/p - Trasa Olszynki Grochowskiej - na odcinku od Trasy Mostu Na Zaporze (ul. Zwoleńska) do Trasy Mostu Południowego;

w Dzielnicy Wilanów:
obszar 127) - ustalenie docelowego przebiegu i klasy ul. Czerniakowskiej-Bis na odcinku od Trasy Mostu Południowego do granic miasta;

w Dzielnicy Wola:
obszar 128) - korekta przebiegu drogi zbiorczej Z/l – Prądzyńskiego - na odcinku od ul. Ordona do połączenia z ul. Kolejową;
obszar 129) - korekta przebiegu drogi zbiorczej Z/l – Tunelowa - na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Ordona;

b) odcinki tras transportu zbiorowego (wg załącznika nr 26) objęte sporządzaniem zmiany:
przedłużenie linii tramwajowej w ulicach: Budowlanej, Św. Wincentego i Głębockiej, w kierunku północnym od Trasy Toruńskiej w rezerwie planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do trasy Mostu Północnego;
przedłużenie linii tramwajowej z pętli Annopol do ul.Płochocińskiej z przeniesieniem pętli w rejon hal targowych Marywilska;
przedłużenie linii tramwajowej od Dworca Wschodniego ulicami: Nowo-Kijowską, Księcia Ziemowita i Swojską, w kierunku Ząbek.

(...)

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach od 3 kwietnia do 7 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej Urzędu m.st.Warszawy pod adresem http://www.bip.warszawa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro VI - Sala Rudniewa o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2014 r.


Wreszcie zaczyna się obniżanie klas ulic w mieście - żeby jeszcze za tym poszły działania w terenie. Swoją drogą, jak działa zmiana SUiKZP względem już uchwalonych PZP? Czy jest jakiś okres, w którym powinny zostać zaktualizowane, czy nie ma obowiązku ich poprawiania?

Pozdrawiam,
Maciek

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt maja 27, 2014 8:37 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2784
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
Jeszcze kilka cytatów z projektowanych zmian. Uwagi można składać do jutra.

Materiał informacyjny IV napisał(a):
Na rysunku Studium nr 14 wskazuje się teren wielofunkcyjny z dopuszczeniem funkcji handlowej (C/UH), na których funkcje handlową ogranicza się do powierzchnie sprzedaży do 15 000 m2. Są to:
- teren położony w rejonie Portu Praskiego (zmiana nr 61),
− teren położony w rejonie ul. Jagielońksiej [sic] i Trasy Armii Krajowej (zmiana nr 58.1),
− dwa tereny położone w rejonie ul. Jagielońskiej [sic] i Mostu Krasińskiego (zmiana nr 58.1 i 58.2),

(...)

budowa dodatkowej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów o przepustowości 300 tys.ton/rok, z możliwością unieszkodliwiania osadów ściekowych (lokalizacja na terenie EC Siekierki i/lub C Kawęczyn).


/Będę uzupełniał tę wiadomość wraz z brnięciem przez dokument./

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt lis 10, 2015 19:16 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2784
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotow ... ozenie.htm

Cytuj:
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr L/1424/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.Warszawy, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II.

Wykładany projekt zmiany Studium – etap II, stosownie do uchwały nr XVII/363/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r., nie ujmuje obszarów:

nr 35) - teren w rejonie Fortu Bema i ul. Waldorffa pomiędzy Trasa AK, strzelnicą sportową, zespołem pomników przyrody, do hurtowni farmaceutycznej i okolic hotelu „Legia”;
nr 74) - teren w rejonie al. Armii Ludowej, na północ od pałacu Ujazdowskiego do okolic południowego krańca ul. Jazdów;
nr 114) - teren w rejonie ulic: Gniewkowskiej i Mszczonowskiej, na wschód od Trasy N-S, po północnej stronie układu torowego linii kolejowej relacji Warszawa – Poznań/Katowice (tereny kolejowe);
nr 119) - obniżenie klasy drogi głównej G/l - Trasa Mostu Północnego w rejonie ul. Chudoby - na odcinku od planowanego węzła Trasy Mostu Północnego z Trasą Olszynki Grochowskiej do granic miasta;
nr 122) - obniżenie klasy drogi głównej G/l – Trakt Nadwiślański - na odcinku od ul. Wybrzeże Helskie do Trasy Mostu Północnego wraz z obniżeniem klasy drogi głównej G/p – Płochocińska, w ciągu ulicy Familijnej.
Dla ww. obszarów Rada m.st. Warszawy odstąpiła od sporządzania zmiany Studium.

Projekt zmiany Studium – etap II obejmuje:

1. Strukturę funkcjonalno-przestrzenną – przeznaczenie terenów wraz z niezbędnymi wskaźnikami zagospodarowania dla obszarów wskazanych poniżej, określonych opisowo i graficznie w ww. uchwale z dnia 21 lutego 2013 r. w załącznikach nr: 4, 9, 12, 13, 16 i 17.

Obszary:

w Dzielnicy Mokotów

nr 49) – teren po północnej stronie ul. Bartyckiej w rejonie ul. Pod Kopcem, do okolic ulic: Dyżewskiego, Żenczykowskiego i Ponikowskiego;
w Dzielnicy Śródmieście

nr 66) – teren w rejonie ulic: Wenedów i Zakroczymskiej, po południowej stronie skrzyżowania, do Fortu Legionów i Skarpy Warszawskiej;

w Dzielnicy Ursynów

nr 89) – teren przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Dolina Służewiecka, po południowo- wschodniej stronie skrzyżowania, o zasięgu ok. 100 m;
nr 90) – teren w rejonie ulic: Ciszewskiego i Kiedacza, w sąsiedztwie SGGW-WIP i Skarpy Ursynowskiej;

w Dzielnicy Wawer

nr 93) – teren rejonie ul. Żegańskiej pomiędzy ulicami: Szpotańskiego i Pożaryskiego, obejmujący ZWAR i okolice ul. Oficerskiej w kierunku do ul. Rzeźbiarskiej;
nr 96) – teren w rejonie ul. Bysławskiej pomiędzy ulicami: Poezji i Popradzką.
w Dzielnicy Włochy

nr 104) – teren w rejonie ulic: Instalatorów, Równoległej, Bakalarskiej i Fajansowej;
nr 105) – teren w rejonie ul. Łopuszańskiej pomiędzy ulicami: Bakalarską i Rezerwową, do okolic ul. Narożnej;
w Dzielnicy Wola

nr 110) – teren przy ul. Sowińskiego pomiędzy ulicami: Wolską i Jana Kazimierza, pas o szerokości ok. 90 m po zachodniej stronie ulicy;
nr 113) – teren w rejonie ul. Potrzebnej, po północnej stronie układu torowego linii kolejowej relacji Warszawa – Poznań/Katowice (tereny kolejowe);

2. Fragment trasy drogowej, wskazany poniżej, określony opisowo i graficznie w ww. uchwale z dnia 21 lutego 2013 r. w załączniku nr 24, a także weryfikacja wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium, odnoszących się do stref parkowania pojazdów na terenie miasta, określonych na rys. nr 19 Studium;

Fragment trasy drogowej:

w dzielnicy Wilanów

nr 127) - ustalenie docelowego przebiegu i klasy ul. Czerniakowskiej-Bis na odcinku od Trasy Mostu Południowego do granic miasta.


Projekt zmiany Studium – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach od 9 listopada do 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.

Projekt zmiany Studium – etap II wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem http://www.bip.warszawa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium – etap II odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. - pl. Defilad 1, PKiN piętro IV - Sala Rudniewa o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) – projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi i wnioski w formie przewidzianej w art.40 tej ustawy do wyłożonego projektu zmiany Studium – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski mogą być składane w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w kancelarii BAiPP (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub przesłane na podany wyżej adres, w ww. terminie.


Głównie robienie miejsca na więcej kloców handlowych. Z innych zmian:

Ad. nr 66: zmiana terenu zielonego między Zakroczymską a Wisłostradą na zabudowę usługową ("budynku hotelowo-usługowego z funkcją muzealną").

Ad. nr 89: zmiana południowo-wschodniego rogu (do Fosy) rezerwy pod megaskrzyżowanie na teren zielony, czyli tak jak jest obecnie w terenie.

Ad. nr 90: wycięcie Ciszewskiego z terenów zielonych i rezerwatu Skarpy Warszawskiej (chyba? ktoś jeszcze chce na to spojrzeć?) i uwzględnienie Osiedla Sło(w)ików. Dość niesamowita jest hierarchia aktów prawnych swoją droga, gdy pozwolenia na budowę determinują kształt SUiKZP - ogon macha psem.

Ad. nr 110: zieleń publiczna na mieszkaniówkę - bo i tak wydaliśmy pozwolenie na budowę.

Ad. nr 127: Czerniakowska-bis na południe od autostrady jako zbiorcza i ustalenie przebiegu po zachodniej stronie wysypiska żużla.

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz maja 18, 2017 6:24 
Offline
Oberspammer

Dołączył(a): Cz sty 04, 2007 19:48
Posty: 2784
Lokalizacja: Ochota / Ursynów
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7, ... -roku.html

Michał Wojtczuk napisał(a):
Gdzie powinno się dopuścić powstanie nowych osiedli? To zostanie wskazane w ramach aktualizacji studium zagospodarowania i kierunków rozwoju miasta – urbanistycznej biblii miasta wytyczającej strategiczne kierunki zmian. W tej chwili, formalnie rzecz biorąc, trwa jeszcze praca nad poprawkami do studium zgłoszonymi jeszcze w 2014 r. W poniedziałek prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz na naradzie ze współpracownikami podjęła decyzję o wycofaniu się z dwóch ostatnich zmian zgłoszonych w tamtej transzy: na razie nie będzie korekty przebiegu Czerniakowskiej-bis na południe od Trasy Siekierkowskiej (bo tę inwestycję ratusz i tak odsuwa w odległą przyszłość) i zmiany współczynników miejsc parkingowych (pozostają obowiązujące zasady, że im bliżej centrum, tym miejsc parkingowych trzeba budować mniej). Po zamknięciu tamtej procedury ratusz rozpocznie nowe zmiany w studium.

_________________
Pozostanie po nas..............|................Włóczykije eu
ta smutna legenda,.-....__...|.......Przejrzyj, polub, podsubskrybuj RSS.
że wciąż nas uczono...........|_________________________________
uczyć się na błędach...........(Włodzimierz Ścisłowski)


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL